27 กรกฎาคม 2565  บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด โดยตัวแทนคณะผู้บริหาร และแผนกส่งเสริมการตลาด ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมส่งมอบโต๊ะอาหารนักเรียน ในโครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ให้กับ น้องๆ นักเรียน โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล)

กิจกรรมเพื่อสังคม : 27 กรกฎาคม 2565


22 เมษายน 2565  บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาตัวแทนบริษัทฯ ได้เดินทางไปแบ่งปันน้ำใจ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

กิจกรรมเพื่อสังคม : 22 เมษายน 2565


18 กุมภาพันธ์ 2565  บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาตัวแทนบริษัทฯ ได้เดินทางไปแบ่งปันน้ำใจ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

กิจกรรมเพื่อสังคม : 18 กุมภาพันธ์ 2565


7 พฤษภาคม 2564 ตัวแทนบริษัท คอสโมทรัค ส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 239 แพ็ค พร้อมอาหารแห้ง ให้กับ เทศบาลเมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

กิจกรรมเพื่อสังคม : 7 พฤษภาคม 2564


3 มี.ค. 2564 ตัวแทนบริษัทคอสโมทรัค ได้เดินทางไปมอบน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค พร้อมข้าวสาร 50 กิโลกรัม ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมเพื่อสังคม : 3 มีนาคม 2564


15 ก.พ. 2564 คณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาตัวแทนบริษัทฯ มอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

กิจกรรมเพื่อสังคม : 15 กุมภาพันธ์ 2564


29 พ.ค. 2563 ทางบริษัทคอสโมทรัค โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา ได้ร่วมแรงร่วมใจ แบ่งปันน้ำใจแจกข้าวกล่องพร้อมทาน จำนวน 100 ชุด

กิจกรรมเพื่อสังคม : 29 พฤษภาคม 2563


บริษัทคอสโมทรัค โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา ได้ร่วมแรงร่วมใจ แบ่งปันน้ำใจแจกข้าวกล่องพร้อมทาน จำนวน 100 ชุด

กิจกรรมเพื่อสังคม : 21 พฤษภาคม 2563


บริษัทคอสโมทรัค โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา ได้ร่วมแรงร่วมใจ แบ่งปันน้ำใจแจกข้าวกล่องพร้อมทาน จำนวน 100 ชุด

กิจกรรมเพื่อสังคม : 14 พฤษภาคม 2563


บจก. คอสโมทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ ได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจ จัดถุงยังชีพแจกข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้สัญจรผ่านไปมาหน้าบริษัทฯ 

กิจกรรมเพื่อสังคม : 12 พฤษภาคม 2563


บจก. คอสโมทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ ส่งมอบหน้ากาก Face Shield ให้กับโรงพยาบาลทางภาคใต้และอีสาน ฯ

กิจกรรมเพื่อสังคม : 21 เมษายน 2563 


บจก. คอสโมทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ ส่งมอบหน้ากาก Face Shield พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค ณ สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี

กิจกรรมเพื่อสังคม : 15 เมษายน 2563 


ประมวลภาพบรรยากาศงานออกบูธแสดงสินค้า ภาพบรรยากาศ ของแต่ละกิจกรรม ที่ทางคอสโมทรัค (Cosmo Truck) ได้เข้าร่วมในแต่ละครั้ง

งานประชุมวิชาการสันนิบาต : 8 มิถุนายน 2560  

 


  

คอสโมทรัคเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่ ส.ท.ท. : 22-24 สิงหาคม 2558

 


 

คอสโมทรัคเข้าร่วมงานประชุมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการสมาพันธ์ปลัด อปท.