CosmoTruck Office 

  

     บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด หรือ “คอสโมทรัค” (COSMO TRUCK) ได้ดำเนินธุรกิจในการจัดจำหน่าย พร้อมให้บริการและคำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่เกี่ยวกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ สำหรับหน่วยงานราชการและเอกชนทั่วไป ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี จึงได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากหน่วยงานและลูกค้ามากมาย ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯประสบความสำเร็จในด้านผลการดำเนินธุรกิจ โดยมีการเติบโตของยอดขายและฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องเสมอมา

      “คอสโมทรัค” (COSMO TRUCK) ได้รับการรับรองการจัดการระบบคุณภาพ มอก. / ISO 9001:2008 (ใบรับรองเลขที่ QMS 04001/861) จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือ Management System Certification Institute (THAILAND) (MASCI) ณ วันที่ 9 มกราคม 2553

MASCI

สำหรับขอบข่าย :

     1. ผลิตภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อการขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย การกู้ภัยและการดับเพลิง การสาธารณประโยชน์ การเกษตร การพาณิชย์ และการก่อสร้าง

     2. ตัวถังยานพาหนะประเภทต่างๆ ที่ไม่ได้ติดตั้งและติดตั้งกับยานพาหนะ

     3. เครื่องจักรกลต่างๆ เครื่องมือและอุปกรณ์

พร้อมด้วยกระบวนการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานที่สูงกว่าบริษัททั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ที่ว่า

"ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา บริการทันท่วงที ตามที่ลูกค้าต้องการ"

ความก้าวหน้าที่ไม่หยุดยั้ง...

และเพื่อรองรับการเติบโตที่ไม่หยุดยั้ง บริษัทฯได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งทางด้านการตลาดและการบริหารภายในอย่างต่อเนื่องเสมอมา รวมถึงการจัดตั้งสำนักงานแห่งใหม่ที่กว้างขวางกว่าเดิม และเพียบพร้อมทั้งทางด้านพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินกิจการ และประกอบธุรกรรมภายใน เพื่อรองรับทั้งการเติบโตของจำนวนพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงการต้อนรับท่านลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯได้ดียิ่งขึ้น

 

  

อาคารสำนักงาน บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด

เลขที่ 244 หมู่ 3 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ (Tel.) : (+66) 0-2459-5888 โทรสาร (Fax) : (+66) 0-2459-5889

อีเมล (Email) : [email protected]

 

  CosmoTruck Office

 

 

 เราพร้อมแล้วในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับท่าน...

       ด้วยทีมงานของเราที่มีทั้งประสบการณ์ การได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และความตั้งใจในการทำงานอย่างมืออาชีพ สำหรับทุกๆ ผลิตภัณฑ์ งานบริการหลังการขาย ระบบการผลิต ตรวจสอบ รวมถึงการบริหารงานด้วยมาตรฐานระดับสากล การสนับสนุนอย่างจริงจัง ในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ความห่วงใยในสังคม “คอสโมทรัค” (COSMO TRUCK) พร้อมแล้วที่จะนำเสนอ และให้บริการผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับหน่วยงานหรือชุมชนของท่าน และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับโอกาสและการสนับสนุนจากท่านด้วยดีเช่นเคย