1. เจ้าหน้าที่ธุรการงานขาย จำนวนที่รับ 1 อัตรา

คุณสมบัติ
1.1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
1.2. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
1.3. สามารถใช้โปรแกรม MS Office Word , Excel
1.4. สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
1.5. มีความกระตืนรืนร้นในการทำงาน
1.6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

2. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จำนวนที่รับ 1 อัตรา

คุณสมบัติ
2.1. เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2.2. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2.3. สามารถใช้โปรแกรม MS Office Word , Excel
2.4. สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
2.5. มีความกระตืนรืนร้นในการทำงาน
2.6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2.7. สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ ได้และมีใบขับขี่ (เพศชาย)
2.8. สามารถออกต่างจังหวัดได้ครั้งคราว (เพศชาย)
2.9. ถ้ามีความรู้เรื่องช่างกลหรือช่างยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

*คลิกเพื่อ Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน*