Cosmo Truck ข่าวสารและกิจกรรม

         โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ณ โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

            เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ทางแผนกส่งเสริมการตลาด ได้จัดกิจกรรมโครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ของทางบริษัท คอสโม ทรัคฯ ซึ่งครั้งนี้ได้เดินทางไปส่งมอบความสุขให้กับน้องๆ ณ โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง...

         กิจกรรมเพื่อสังคม คอสโมทรัค ร่วมสนับสนุนส่งมอบน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2565

           เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาทาง คอสโม ทรัค โดยตัวแทนบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนส่งมอบน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 100 แพ็ค เพื่อร่วมสมทบนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่น้ำท่วมต่างๆ กับทางเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชน...

         โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ณ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) จังหวัดนนทบุรี

           เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา ทางตัวแทนคณะผู้บริหาร และแผนกส่งเสริมการตลาด ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมส่งมอบโต๊ะอาหารนักเรียน ในโครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ของทางบริษัท คอสโม ทรัคฯ ให้กับ น้องๆ นักเรียน โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล)

         กิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี 2565

           เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาตัวแทนบริษัทฯ ได้เดินทางไปแบ่งปันน้ำใจ ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ...

         กิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี 2565

          เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาตัวแทนบริษัทฯ ได้เดินทางไปแบ่งปันน้ำใจ ส่งมอบข้าวสารจำนวน 355 กิโลกรัม พร้อมน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค และอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ...