รถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า 12 เมตร (Aerial Platform Truck 12 m.)
รถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า 12 เมตร (Aerial Platform Truck 12 m.)

รถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า กระเช้าสูง 12 เมตร

เป็นรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานในที่สูง เช่น ซ่อมเสาไฟฟ้า, เดินสายโทรศัพท์, ตัดแต่งกิ่งไม้ หรืองานกู้ภัยในที่สูง แขนกระเช้าเป็นแบบไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งระบบค้ำยัน เพื่อปรับระดับระนาบฐานรถให้มั่นคงแข็งแรงขณะปฏิบัติงานด้วยกระบอกไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณท์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 975-2538

Description

Aerial Platform Truck

รถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า

 

 

 

     เป็นรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานในที่สูง เช่น ซ่อมเสาไฟฟ้า, เดินสายโทรศัพท์, ตัดแต่งกิ่งไม้ หรืองานกู้ภัยในที่สูง แขนกระเช้าเป็นแบบไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งระบบค้ำยัน เพื่อปรับระดับระนาบฐานรถให้มั่นคงแข็งแรงขณะปฏิบัติงานด้วยกระบอกไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณท์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 975-2538 เพื่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัยและทนทาน ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

  • ความสูงกระเช้า (m) 12 เมตร

เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA