รถยนต์บรรทุกติดเครน 13 เมตร 5 ตัน/เมตร (Crane-Truck-13m-5-ton-meter )
รถยนต์บรรทุกติดเครน 10 เมตร 4 ตัน/เมตร (Crane-Truck-10m-4-ton-meter )
รถยนต์บรรทุกติดเครน 10 เมตร 4 ตัน/เมตร (Crane-Truck-10m-4-ton-meter )

รถยนต์บรรทุกติดเครน

เป็นรถยนต์สำหรับการบรรทุกแบบกระบะเหล็กเพื่อขนถ่ายสิ่งของ มีแบบติดตั้งเครนพับยกของหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ปลายเครนยังติดตั้งกระเช้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ในที่สูง และแบบเครนสลิงไฮดดรอลิครูปทรงสี่เหลี่ยมตัวเครนผลิตจากเหล็กที่มีค่าการทนความเค้นที่จุดคราก (Yield Strength) 700 N/mm²

Description

Crane Truck

รถยนต์บรรทุกติดเครน

     เป็นรถยนต์สำหรับการบรรทุกแบบกระบะเหล็กเพื่อขนถ่ายสิ่งของ มีแบบติดตั้งเครนพับยกของหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ปลายเครนยังติดตั้งกระเช้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ในที่สูง และแบบเครนสลิงไฮดดรอลิครูปทรงเหลี่ยมตัวเครนผลิตจากเหล็กที่มีค่าการทนความเค้นที่จุดคราก (Yield Strength) 700 N/mm² ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

  • ยกสูง (เครนพับ) 10 เมตร(m) : 4 ตัน/เมตร( ton/meter)

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า 


  • ยกสูง (เครนพับ) 12 เมตร(m) : 5 ตัน/เมตร( ton/meter)

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 


  • ยกสูง (เครนพับ) 13 เมตร(m) : 5 ตัน/เมตร( ton/meter)

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า

 

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA