Dump-Truck
Dump-Truck
Dump-Truck

รถบรรทุกเทท้าย

เป็นรถยนต์สำหรับการขนย้ายสิ่งของ มีระบบยกเทแบบไฮดรอลิกใต้ท้องกระบะ เป็นกระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 975-2538

Description

Dump Truck

รถบรรทุกเทท้าย

เป็นรถยนต์สำหรับการขนย้ายสิ่งของ มีระบบยกเทแบบไฮดรอลิกใต้ท้องกระบะ เป็นกระบอกไฮดรอลิกที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 975-2538 เพื่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัยทนทาน ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

  • ขนาดความจุ 1 ลูกบาศก์เมตร

เครื่องยนต์ (cc) ไม่น้อยกว่า 1,800 ซีซี.

  • ขนาดความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร

เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า

  • ขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร

เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า

  • ขนาดความจุ 5 ลูกบาศก์เมตร

เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า

  • ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร

เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า (10 ล้อ)

  • ขนาดความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร

(รถบรรทุกอเนกประสงค์แบบขอเกี่ยว)

เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า

  • ขนาดความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร

(รถบรรทุกเทท้ายแบบหางเหยี่ยว)

เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า

  • ขนาดความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร

(รถบรรทุกอเนกประสงค์แบบหางเหยี่ยว)

เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า

 

 

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA