รถยนต์ซ่อมบำรุงและปูพื้นผิวทางแบบอัตโนมัติ (ACMAR : Combined Sprayers)
รถยนต์ซ่อมบำรุงและปูพื้นผิวทางแบบอัตโนมัติ (ACMAR : Combined Sprayers)
รถยนต์ซ่อมบำรุงและปูพื้นผิวทางแบบอัตโนมัติ (ACMAR : Combined Sprayers)

รถยนต์ซ่อมบำรุงและปูพื้นผิวทางแบบอัตโนมัติ

เป็นรถยนต์ซ่อมบำรุงและปูพื้นผิวทางแบบอัตโนมัติ ตัวรถชนิด 10 ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถังบรรจุหินแบบแยกเท ขนาดไม่น้อยกว่า 6.5 ลบ.เมตร และถังบรรจุน้ำยางแอสฟัสต์ แบบหุ้มฉนวน ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร พร้อมมีระบบให้ความร้อนแก่น้ำยางแอสฟัสต์ โดยสามารถตั้งค่าอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 0 - 250 องศาเซลเซียส ตอนท้ายของตัวรถมีชุดโรยหินและชุดสเปรย์บาร์ฉีดพ่นน้ำยางสามารถสั่งการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพร้อมกันได้ ฯลฯ

Description

ACMAR : Combined Sprayers
รถยนต์ซ่อมบำรุงและปูพื้นผิวทางแบบอัตโนมัติ

     ตัวรถชนิด 10 ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถังบรรจุหินแบบแยกเท ขนาดไม่น้อยกว่า 6.5 ลบ.เมตร และถังบรรจุน้ำยางแอสฟัสต์ แบบหุ้มฉนวน ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร พร้อมมีระบบให้ความร้อนแก่น้ำยางแอสฟัสต์ โดยสามารถตั้งค่าอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 0 - 250 องศาเซลเซียส ตอนท้ายของตัวรถมีชุดโรยหินและชุดสเปรย์บาร์ฉีดพ่นน้ำยางสามารถสั่งการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพร้อมกันได้ มีระยะความกว้างในการปฏิบัติงานสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,00 มิลลิเมตร((≈ 9.84 ฟุต) การควบคุมการทำงานทั้งหมด สามารถควบคุมได้จากภายในห้องพนักงานขับ

ชุดถังและอุปกรณ์นำมาติดตั้งกับตัวรถโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

  • เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า (10 ล้อ)

 

 

Video Credits :  ACMAR Channel 

 

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA