รถอัดบดและดันกลบขยะ (Compactor)

รถอัดบดและดันกลบขยะ (Compactor)

รถอัดบดและดันกลบขยะ ชนิดล้อเป็นหนามทั้ง 4 ล้อ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 200 HP พร้อมติดตั้งใบมีดดันกลบขยะ น้ำหนักขณะปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2.3 ตัน หรือ 2,300 กิโลกรัม

Description

Compactor

รถอัดบดและดันกลบขยะ

          รถอัดบดและดันกลบขยะ ชนิดล้อเป็นหนามทั้ง 4 ล้อ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 200 HP พร้อมติดตั้งใบมีดดันกลบขยะ น้ำหนักขณะปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2.3 ตัน หรือ 2,300 กิโลกรัม

  • เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า

 

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA