รถยนต์ซ่อมบำรุงและปูพื้นผิวทาง (Road Maintenance Vehicle)
รถยนต์ซ่อมบำรุงและปูพื้นผิวทาง (Road Maintennance Vehicle)

รถยนต์ซ่อมบำรุงและปูพื้นผิวทาง

เป็นรถสำหรับซ่อมบำรุงผิวทางที่ชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ และปูผิวทางได้ มีชุดถังบรรจุ หิน และถังบรรจุยางแอสฟัลต์ (Asphalt) พร้อมอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงทาง และปูผิวทาง ชุดถังและอุปกรณ์นำมาติดตั้งกับตัวรถ โดยโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

Description

AUSROAD

Road Maintenance Vehicle

รถยนต์ซ่อมบำรุงและปูพื้นผิวทาง

     เป็นรถสำหรับซ่อมบำรุงผิวทางที่ชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ และปูผิวทางได้ มีชุดถังบรรจุ หิน และถังบรรจุยางแอสฟัลต์ (Asphalt) พร้อมอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงทาง และปูผิวทาง ชุดถังและอุปกรณ์นำมาติดตั้งกับตัวรถ โดยโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

  • Front Delivery (แบบฉีดพ่นด้านหน้า)
  • เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า (10 ล้อ)

 

     Cr.Video : EmpireTech Channel

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA