รถบรรทุกสำหรับงานสเลอรี่ซีล หรือฉาบผิวถนน (Slurry Seal Producing & Paving Vehicle)

รถบรรทุกสำหรับงานสเลอรี่ซีล หรือฉาบผิวถนน

เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งระบบผสมสเลอรี่ซีล (Slurry Seal) สำหรับงานฉาบผิวทางเดิมเพื่อบำรุงรักษาผิวทางเดิมที่เสื่อมสภาพโดยเพิ่มค่าในการต้านทานการลื่นไถล ปิดทางเดิมทีมีรอยร้าวรอยแตกขนาดเล็กหรือทำผิวทางที่ได้ทำการไพรม์โคท (Prime Coat) ไว้แล้ว ตัวรถชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งชุดอุปกรณ์ในการผสมสเลอรี่ซีล ควบคุมการใช้วัสดุในการผสมได้โดยอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

Description

Slurry Seal Producing & Paving Vehicle

รถบรรทุกสำหรับงานสเลอรี่ซีล หรือฉาบผิวถนน

               

     เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งระบบผสมสเลอรี่ซีล (Slurry Seal) สำหรับงานฉาบผิวทางเดิมเพื่อบำรุงรักษาผิวทางเดิมที่เสื่อมสภาพโดยเพิ่มค่าในการต้านทานการลื่นไถล ปิดทางเดิมทีมีรอยร้าวรอยแตกขนาดเล็กหรือทำผิวทางที่ได้ทำการไพรม์โคท (Prime Coat) ไว้แล้ว ตัวรถชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งชุดอุปกรณ์ในการผสมสเลอรี่ซีล ควบคุมการใช้วัสดุในการผสมได้โดยอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์สามารถผลิตสเลอรี่ซีลได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 3.6 ตัน/นาที ประกอบด้วยถังบรรจุมวลรวม ถังบรรจุแอสฟัสต์อิมัลชั่น (Asphalt Emulsion) ถังบรรจุวัสดุผสมแทรก ถังบรรจุสารผสมเพิ่มและมีเครื่องคลุก ส่วนท้ายของตัวรถมีเครื่องฉาบ สำหรับงานสเลอรี่ซีลที่ได้ผ่านการผสมจากเครื่องคลุกแล้วพร้อมอุปกรณ์ใช้งานครบชุด ชุดถังและระบบต่างๆ นำมาประกอบติดตั้งกับตัวรถโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

  • เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า (10 ล้อ)

 

     Cr.Video : EmpireTech Channel

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA