รถยกเอนกประสงค์แบบล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ (Telehandler LM1340)
รถยกเอนกประสงค์แบบล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ (Telehandler LM1445)
รถยกเอนกประสงค์แบบล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ (Telehandler LM732)
รถยกเอนกประสงค์แบบล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ (Telehandler LM1133)
รถยกอเนกประสงค์แบบล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ (Telehandler LM1745)

รถยกอเนกประสงค์แบบล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ

ใช้ในการยกของหรือเคลื่อนย้ายของไปในตำแหน่งที่ต้องการ โดยสามารถจะเลื่อนได้สูงขึ้นหรือลดให้ต่ำลงได้จึงเป็นรถยกอเนกประสงค์ที่ใช้สำหรับยกของได้หลากหลาย อุปกรณ์ที่นำมาประกอบ (Attachment) ที่ปลายแขนมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดซี่งสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน แต่ละอย่างได้ ประกอบกับมีล้อยางทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยมีขนาดแรงม้า ตั้งแต่ 90 - 120 แรงม้า

Description

Telehandler

รถยกอเนกประสงค์แบบล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ

 

New Holland Construction

 

          ใช้ในการยกของหรือเคลื่อนย้ายของไปในตำแหน่งที่ต้องการ โดยสามารถจะเลื่อนได้สูงขึ้นหรือลดให้ต่ำลงได้จึงเป็นรถยกอเนกประสงค์ที่ใช้สำหรับยกของได้หลากหลาย อุปกรณ์ที่นำมาประกอบ (Attachment) ที่ปลายแขนมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดซี่งสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน แต่ละอย่างได้ ประกอบกับมีล้อยางทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยมีขนาดแรงม้า ตั้งแต่ 90 - 120 แรงม้าและความสูงในการใช้งานตั้งแต่ 7 - 16 เมตร

Telehandler LM732

        รุ่น LM732

 • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า
 • ความสูงในการใช้งาน (m) 7.13 เมตร
 • น้ำหนักใช้งาน (kg) 7,200 กิโลกรัม

------------------------------------------------------------------------

 

รถยกเอนกประสงค์แบบล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ (Telehandler LM1133)


        รุ่น LM1133

 • เครื่องยนต์ (hpไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า
 • ความสูงในการใช้งาน (m) 10.60 เมตร
 • น้ำหนักใช้งาน (kg)  8,700 กิโลกรัม

        รุ่น LM1130

 • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 80 แรงม้า
 • ความสูงในการใช้งาน (m) 12.70 เมตร
 • น้ำหนักใช้งาน (kg) 9,550 กิโลกรัม

------------------------------------------------------------------------ 

 

 Telehandler LM1340


        รุ่น LM1333

 • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า
 • ความสูงในการใช้งาน (m) 13.00 เมตร
 • น้ำหนักใช้งาน (kg) 9,900 กิโลกรัม

        รุ่น LM1340

 • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 118 แรงม้า
 • ความสูงในการใช้งาน (m) 12.30 เมตร
 • น้ำหนักใช้งาน (kg) 10,200 กิโลกรัม

        รุ่น LM1443

 • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 118 แรงม้า
 • ความสูงในการใช้งาน (m) 13.50 เมตร
 • น้ำหนักใช้งาน (kg) 11,330 กิโลกรัม


  รุ่น LM1343
 • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 118 แรงม้า
 • ความสูงในการใช้งาน (m) 12.45 เมตร
 • น้ำหนักใช้งาน (kg) 10,400 กิโลกรัม

        รุ่น LM1345

 • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 118 แรงม้า
 • ความสูงในการใช้งาน (m) 12.40 เมตร
 • น้ำหนักใช้งาน (kg) 10,630 กิโลกรัม

  ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

        รุ่น LM1445

 • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 118 แรงม้า
 • ความสูงในการใช้งาน (m) 13.55 เมตร
 • น้ำหนักใช้งาน (kg) 11,460 กิโลกรัม

 ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

        รุ่น LM1745

 • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 118 แรงม้า
 • ความสูงในการใช้งาน (m) 16.24 เมตร
 • น้ำหนักใช้งาน (kg) 12,300 กิโลกรัม

 

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA