vibrator-roller

รถบดล้อเหล็กเรียบสั่นสะเทือน

รถบดล้อเหล็กเรียบสั่นสะเทือนน้ำหนัก 3.5 - 10 ตัน
เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 20 - 100 แรงม้า

Description

Vibratory Rollers

รถบดล้อเหล็กเรียบสั่นสะเทือน

     มีลักษณะคล้ายรถบดล้อเหล็กแต่แตกต่างกับรถบดล้อเหล็กที่ล้อหลังเป็นล้อยาง รถบดสั่นสะเทือนบดอัดดินด้วยแรงสั่นสะเทือนจะทำให้เม็ดดินเคลื่อนตัวเข้าชิดกัน เหมาะสมกับการบดอัดดินพวก Granular เช่น ทราย หรือ กรดกรวดปนทราย หินผสมแอสฟัลต์ มีระยะห่างของมวลโดยปกติ จึงอาจทำให้พื้นโก่งตัวและจมลง ทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างได้ การใช้ลูกกลิ้งสั่นสะเทือนในโครงการก่อสร้างถนนสามารถช่วยรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้าง ลูกกลิ้งแบบสั่นสะเทือนสามารถบดอัดได้ดีเยี่ยม น้ำหนัก 3.5 - 10 ตัน

เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 20 - 100 แรงม้า

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA