รถเกลี่ยดิน (Motor-Grader)

รถเกลี่ยดิน (Motor Grader)

รถเกลี่ยดินล้อยาง 6 ล้อ ขับเคลื่อน 4 ล้อ กำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งชุดใบมีดเกลี่ยดินระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง มีคราดรุยดินอยู่ระหว่างล้อหน้ากับใบมีดควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

Description

Motor Grader

รถเกลี่ยดิน

          รถเกลี่ยดินล้อยาง 6 ล้อ ขับเคลื่อน 4 ล้อ กำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งชุดใบมีดเกลี่ยดินระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง มีคราดกรุยดินอยู่ระหว่างล้อหน้ากับใบมีดควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

  • เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
  • ขับเคลื่อน 4 ล้อ 

 

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA