รถยนต์ซ่อมบำรุงถนนอเนกประสงค์  Multipurpose Pothole Patcher (Truck-Mounted)

รถยนต์ซ่อมบำรุงถนนอเนกประสงค์

เป็นรถสำหรับซ่อมบำรุงผิวถนนที่ชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ หรือผิวถนนที่แตก ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ตอนท้ายหลังติดตั้งชุดถังบรรจุ หิน (AGGREGATE HOPPER) ถังบรรจุ แอสฟัสท์อิมัลชั่น (EMULSION TANK) มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมรอยแตกของผิวถนน นำมาประกอบติดตั้งกับตัวรถโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

Description

Multipurpose Pothole Patcher (Truck-Mounted)

รถยนต์ซ่อมบำรุงถนนอเนกประสงค์

     เป็นรถสำหรับซ่อมบำรุงผิวถนนที่ชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ หรือผิวถนนที่แตก ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ตอนท้ายหลังติดตั้งชุดถังบรรจุ หิน (AGGREGATE HOPPER) ถังบรรจุ แอสฟัสต์อิมัลชั่น (EMULSION TANK) มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมรอยแตกของผิวถนน นำมาประกอบติดตั้งกับตัวรถโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

 

 

     Cr.Video : EmpireTech Channel

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA