รถยนต์ขุดย้ายต้นไม้ 10 ล้อ (BIG JOHN:Tree Transplanter Truck)
BIG JOHN Manufacturing (Logo)

รถยนต์ขุดย้ายต้นไม้ 10 ล้อ

เป็นรถยนต์สำหรับขุดและเคลื่อนย้ายต้นไม้เพื่อนำไปปลูกในสถานที่เหมาะสม สามารถขุดอุ้มดินและเคลื่อนย้ายต้นไม้ได้ด้วยรถเพียงคันเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ชุดขุดย้ายต้นไม้นำมาติดตั้งกับตัวรถ โดยโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

Description

Tree Transplanter Truck (BIG JOHN)

รถยนต์ขุดย้ายต้นไม้ 10 ล้อ

BIG JOHN Manufacturing

          เป็นรถยนต์สำหรับขุดและเคลื่อนย้ายต้นไม้เพื่อนำไปปลูกในสถานที่เหมาะสม สามารถขุดอุ้มดินและเคลื่อนย้ายต้นไม้ได้ด้วยรถเพียงคันเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ชุดขุดย้ายต้นไม้นำมาติดตั้งกับตัวรถ โดยโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

 

เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 240  แรงม้า(10 ล้อ)

 

 

Video Credits :  BIG JOHN Manufacturing

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA