รถยนต์บรรทุกน้ำมาตรฐาน 12,000 ลิตร

รถยนต์บรรทุกน้ำมาตรฐาน 12,000 ลิตร

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำเพื่องานแจกจ่ายน้ำตามแหล่งชุมชนที่ขาดแคลนน้ำ รถน้ำต้นไม้ จ่ายน้ำเพื่อประโยชน์อื่น ออกแบบผลิดจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และISO 14001

Description

Water Lorry (Standard) 12,000 Liters

รถยนต์บรรทุกน้ำมาตรฐาน

        เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำเพื่องานแจกจ่ายน้ำตามแหล่งชุมชนที่ขาดแคลนน้ำ รถน้ำต้นไม้ จ่ายน้ำเพื่อประโยชน์อื่น ออกแบบผลิดจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

 

  • ขนาดความจุ  (liters) 12,000 ลิตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า (10 ล้อ)

 

*********************************************************************************************************